Категории

Стандартен формуляр за отказ

 • Информация относно упражняване правото на отказ от договора 

  Стандартни указания за отказ:


   I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

   II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

   III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата:

   а) при договор за продажба, при който стоката се доставя еднократно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките;

   или

   б) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока;

  За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име,  настоящ адрес , телефонен номер,  и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на електронен адрес info@atv-moto.co. В този случай, ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

  За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

   IV. Действие на отказа.

  Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без разходите за доставка към Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 работни дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. 

  Търговеца има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

  Ако към момента на упражняване на правото си на отказ Вие вече сте е получили стоки във връзка с договора се прилагат следните правила:

  1. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките  към офис на еконт Търговище - индустриална зона родопа от където е тръгнала стоката без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

  Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително разходите, които сте заплатили на куриерската фирма при получаването на доставката на стоките от Търговеца

  За Ваше улеснение, можете да проверите вероятните преки разходи за връщане на стоката с куриерска фирма на следните линкове:

  http://www.econt.com/tariff-calculator/ (Куриерска фирма “Еконт”)

  Освен услугите на горните фирми, за връщането на стока, относно която сте упражнили правото си на отказ от договора, можете да ползвате услугите и на която и да е друга лицензирана куриерска фирма.

 • Стандартен формуляр за отказ  към Общите условия. Изтеглете тук.